Objevuj.eu domů - Popis projektu

Popis projektu

HEUREKA! aneb podpora badatelsky orientovaných aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech“ 

je projekt, který chce inspirovat a motivovat. Ukazuje žákům vědu, jež je zajímavá a propojená s naším každodenním životem, a připomíná jim, že stojí za to mít oči dokořán.

V duchu čínského přísloví “Tell me and I'll forget; show me and I may remember; involve me and I'll understand.” (Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já možná porozumím, zapoj mě a já porozumím.) je kladen důraz na to, aby žáci byli co nejvíce „vtaženi do děje“, měli šanci si věci vyzkoušet a zamyslet se nad nimi. Z metodického hlediska projekt pracuje s metodami badatelsky orientovaného vyučování (BOV, v angličtině IBSE - inquiry based science teaching) a kritického myšlení. Metody BOV umožňují žákům nejen osvojit si nové poznatky, ale i pochopit základní povahu vědy a rozvíjí jejich kritické myšlení a kreativitu.

Projekt je určen pro žáky a pedagogy 2. stupně ZŠ (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) a je zaměřen na výuku přírodovědných předmětů (zejména biologie, geologie a příbuzných oborů).

istock_000021820776xsmall.jpg

Cíle projektu jsou následující:

  • Poskytnout pedagogům konkrétní nástroje pro zavádění nových metod zaměřených na rozvoj badatelského a kritického myšlení do výuky.
  • Umožnit sdílení zkušeností mezi pedagogy a přenos příkladů dobré praxe.
  • Využít vzdělávací potenciál muzeí.
  • Seznámit žáky prostřednictvím zajímavých příkladů s aktuálními vědeckými problémy, prací vědců a motivovat je pro studium přírodovědných oborů.
  • Zavést do výuky motivační metody s důrazem na badatelské a kritické myšlení.

V rámci projektu jsou realizovány následující aktivity:

  • Věda ve škole – tvorba materiálů do výuky - metodik, pracovních listů, interaktivních elearningových lekcí, animací a videí (celkem bude zpracováno 30 výukových celků)
  • Věda online – tvorba vzdělávacího portálu www.objevuj.eu
  • Pilotáž při reálné výuce s vyhodnocením úspěšnosti – testování na pilotních školách
  • Věda nás baví - celoroční vzdělávací hra zaměřená na praktické vyzkoušení badatelských metod pro školní týmy
  • Školení pro pedagogy