Objevuj.eu domů - Učitelé - Zapojte se! - Pilotní testování

Pilotní testování

Máte zájem zapojit se do pilotního testování?

Podívejte se, jak bude probíhat:

1. Škola vždy dostane k dispozici pro potřeby testování kompletní tematický celek, který bude v souladu s vytvořeným harmonogramem volně stažitelný z webu projektu. V elektronické formě dostane koordinátor pilotní školy přístup k příslušným tematickým animacím, e-learningu, videím a k Inspiromatu. Volně ke stažení zde budou i pracovní listy včetně metodik.

2. Škola provede testování všech součástí tematického celku způsobem dle svého výběru: v rámci běžného vyučování, v nepovinném přírodopisném kroužku, při projektovém dnu, v jiné mimoškolní činnosti apod. Testování musí provést nejpozději do 12 měsíců od obdržení výukových materiálů, letní prázdniny se do této doby nepočítají.

3. Po skončení testování škola poskytne zpětnou vazbu tvůrci materiálů. Tato zpětná vazba bude mít jednotnou formu. Zpětná vazba bude pro každou součást tematického celku zvlášť a bude převážně formou dotazníku pro učitele i pro žáky.

4. Výsledky „pilotáže“ budou kriticky vyhodnoceny a následně použity jako podklady pro finální úpravy příslušných edukačních materiálů za odborné supervize autora vědecké předlohy.

5. Distribuce a sdílení finalizovaných edukačních materiálů bude probíhat prostřednictvím projektového webu.

Dotazníky pro žáky ke stažení zde.

Dotazníky pro učitele k vyplnění zde (přístup jen pro přihlášené učitele).

 

V případě jakýchkoli dotazů, kontaktujte koordinátorku diseminace projektu: RNDr. Lenku Pavlasovou, Ph.D. (lenka.pavlasova(at)pedf.cuni.cz)